Raporty o stanie polityki rowerowej w wybranych miastach Polski
11 kwietnia 2016

mala fotka

Efekty projektu:

Największy sukces

W ramach działań projektowych udało się doprowadzić do uchwalenia duługo oczekiwanych przez środowisko MdR zmian prawnych i w kształcie zbliżonym do propozycji strony społecznej. Był to bardzo duży sukces, gdyż uchwalone zmiany prawne otworzyły gigantyczne możliwości w zakresie tworzenia nowych udogodnień dla rowerzystów, takich jak np. pasy, śluzy i kontrapasy dla rowerów, sygnalizatory trójkomorowe oraz możliwość dopuszczania ruchu "pod prąd" na drogach jednokierunkowych.

Poprawa polityk rowerowych realizowanych w miastach

W miastach, gdzie realizowano projekt doszło do poprawy sytuacji w zakresie dialogu pomiędzy organizacją i samorządem oraz w funkcjonowaniu organizacji (wzmocnieniu uległ ich potencjał merytoryczny). W przypadku 3 miast, dzięki przyjęciu przez samorządy postulatów sformowanych w trakcie projektu zaszła bardzo istotna zmiana jakościowa realizowanej polityki rowerowej.

Diagnoza i plany naprawcze

W 10 dużych polskich miastach wykonano społeczne audyty polityk rowerowych, a zebrany materiał opracowany został w raporcie podsumowującym.Odbyły się tam spotkania działaczy rowerowych z przedstawicielami samorządu poświęcone lokalnej polityce rowerowej oraz spotkania poświęcone doskonaleniu działań lokalnej organizacji z udziałem ekspertów.

Głos rowerzystów w dyskusji publicznej

Projekt finansował działanie krajowego rzecznika rowerzystów, którego zadaniem było pośrednictwo pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi a organizacjami. Projekt zakończył Ogólnopolski Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie prezentujący rezultaty projektu. Beneficjentami projektu byli samorządowcy, działacze organizacji rowerowych, a także urzędnicy państwowi i parlamentarzyści.

Partnerska współpraca

Partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów, reprezentujące w projekcie organizacje z miast. Wszystkie działania projektowe wykonywane były w ścisłej współpracy z lokalnymi organizacjami, natomiast działania ogólnopolskie konsultowane z Zarządem partnera.

Kwalifikacje działaczy

W ramach projektu wzmocniono też kapitał ludzki organizacji poprzez przeszkolenie 3 członków organizacji na certyfikowanych audytorów BYPAD.

Produkty projektowe:

Społeczny raport polityki rowerowej - Bydgoszcz.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Krakow.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Lublin.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Łódz.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Poznań.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Radom.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Szczecin.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Toruń.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Warszawa.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Wrocław.pdf

Społeczny raport polityki rowerowej - Synteza 2016.pdf

Metodyka przeprowadzonych badań.


 

 
lista pozostałych artykułów w dziale Miasta dla Rowerów: > o projekcie : > RSSP
  1. Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej - opis projektu
  2. Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach (2011-2013) - opis projektu
login
logos