O nas
07 marca 2010

Miasta dla Rowerów (MdR) to ogólnopolska sieć organizacji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście i poza nim.

Sieć  funkcjonuje od 1995 roku jako dobrowolne porozumienie lokalnych stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz pojedynczych osób skupionych wokół realizacji wspólnych celów, a zarazem jako projekt Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Od początku 2011 roku Miasta dla Rowerów są ogólnopolskim stowarzyszeniem z siedzibą we Wrocławiu.


Współpraca

Przedstawiciele sieci MdR ściśle współpracują obecnie z: Parlamentarną Grupą ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury, Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wieloma lokalnymi władzami samorządowymi.

Poszczególne ośrodki sieci Miasta dla Rowerów od wielu lat współpracują z lokalnymi samorządami (m.in. w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu). Na poziomie ogólnopolskim przedstawiciele sieci MdR ściśle współpracują obecnie z: Parlamentarną Grupą ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej oraz Ministerstwem Infrastruktury w zakresie zmian przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i rozporządzeń wykonawczych. MdR współpracuje także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie w 2009 roku powstał Zespół ds. Ścieżek Rowerowych.

Cele MdR

 • poprawa warunków poruszania się na rowerze w miastach i poza nimi,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem słabszych (niechronionych) uczestników ruchu,
 • popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu,
 • poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu,
 • dbanie o wizerunek ruchu rowerowego w Polsce.


Działania MdR

 • Kształtowanie pro-rowerowej świadomości – popularyzacja idei zrównoważanego transportu, budowanie powszechnej świadomości korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego oraz popularyzacja bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów (masowe imprezy rowerowe, projekty edukacyjne, biuletyny, podręczniki, szkolenia, seminaria itp.);
 • Publiczna reprezentacja interesów rowerzystów - wsparcie oddolnych inicjatyw i kampanii pro-rowerowych, aktywny dialog publiczny z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi (konsultacje społeczne, wydawanie opinii, stanowisk, itp.) oraz organizowanie opinii publicznej poprzez współprace z mediami (konferencje prasowe, demonstracje, happeningi uliczne, itp.).
 • Propagowanie rowerowego know-how - upowszechnianie najnowszej fachowej wiedzy na temat najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę jazdy rowerem w miastach, zarówno wśród polskich organizacji rowerowych jak i wśród samorządów i sytuacji państwowych (konsultacje, warsztaty, szkolenia, seminaria, opracowywanie koncepcji, strategii rozwoju ruchu, itp.).


Misja MdR

Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Jego możliwości są ogromne, ale wciąż niedocenione. Jest najsprawniejszym energetycznie urządzeniem, wymyślonym przez człowieka. W tym samym czasie i zużywając tyle samo energii, na rowerze pokonamy blisko czterokrotnie większą odległość, niż gdybyśmy poruszali się pieszo. Przy tym rower zajmuje bardzo mało miejsca i nie emituje żadnych zanieczyszczeń ani hałasu. Dlatego chcemy, żeby w naszych miastach można było wygodnie i bezpiecznie poruszać się na co dzień rowerem do pracy, szkoły czy na zakupy. Uważamy, że rower może i powinien być alternatywą dla samochodu w mieście - a przynajmniej jego skutecznym i znaczącym uzupełnieniem.

Sieć MdR jest rzecznikiem interesu użytkowników rowerów - słabszych (niechronionych) uczestników ruchu. Domagając się ułatwień dla rowerzystów, występujemy także w faktycznym interesie całego społeczeństwa; wzrost ruchu rowerowego przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zmniejszenia całkowitych (prywatnych, publicznych i zewnętrznych) kosztów transportu. Ułatwienia dla rowerzystów sprzyjają ogólnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszą jakość życia poprzez zwiększenie wolności wyboru środka transportu i poprawę mobilności wszystkich grup społecznych.


Najważniejsze projekty

 • Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno - Promocyjny – modelowy i pionierski w skali polskiej projekt przygotowany dla Gdańska, na który MdR pozyskało milion dolarów z Global Environment Facility (Fundusz Środowiska Globalnego, GEF), realizowany w latach 2002-2006, zakończony powstaniem infrastruktury rowerowej o wzorcowej jakości. Łączny budżet projektu wyniósł ok. 3 mln dolarów. Obecnie projekt jest kontynuowany przez samorządy Gdańska, Sopotu i Gdyni ze środków unijnych. Operatorzy projektu: Obywatelska Liga Ekologiczna Gdańsk, Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny Kraków, Urząd Miasta Gdańska;
 • Projekt zmian przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych - zgodna z postulatami Miast dla Rowerów nowelizacja weszła w życie 21 maja 2011 roku (Dz. U. nr 92 poz. 530 z 2011 roku);
 • Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach - trwający obecnie projekt obliczony na integrację i wzmocnienie wymiany doświadczeń miedzy organizacjami sieci MdR, pogłębienie współpracy organizacji rowerowych z Parlamentarną Grupą ds. rozwoju ruchu rowerowego i turystyki rowerowej, w procesie opracowania pakietu zmian pro rowerowych zmian w polskim prawie. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Operator projektu: Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
 • Rowerowe Przyśpieszenie – uruchomiony w roku 2010 sieciowy pakiet działań nastawionych na edukację ważnych dla rozwoju ruchu rowerowego grup docelowych, w ramach którego przewidziane są między innymi: seria szkoleń dla samorządowców i projektantów z tworzenia funkcjonalnej infrastruktury rowerowej i oraz ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów propagujący rower jako środek codziennej komunikacji, ekologiczne i społeczne korzyści z jego użycia oraz zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Operator projektu: Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


Grupy uczestniczące aktywnie w sieci "Miasta dla Rowerów"

 1. Białystok – Rowerowy Białystok: www.rowerowy.bialystok.pl
 2. Bydgoszcz – Bydgoszcz Rowerowa: www.rower.byd.pl
 3. Brzeg – Brzeski Klub „Na Przełaj”: naprzelaj.republika.pl
 4. Gdańsk – Gdańska Kampania Rowerowa: www.rowery.gdansk.pl
 5. GOP/Silesia – Śląska Inicjatywa Rowerowa: rowerowy.slask.pl
 6. Kalisz – Kaliskie Stowarzyszenie Cyklistów: www.rowerykalisz.pl
 7. Kraków – Krakowska Masa Krytyczna: www.ibikekrakow.com
 8. Lublin – Porozumienie Rowerowe Lublin: www.lublinrowerem.pl
 9. Łódź – Fundacja Normalne Miasto - Fenomen: www.fundacjafenomen.pl
 10. Olsztyn – Rowerowy Olsztyn: www.rowerowy.olsztyn.pl
 11. Poznań – Sekcja Rowerzystów Miejskich: www.srm.eco.pl
 12. Radom – Bractwo Rowerowe: www.bractworowerowe.ats.pl
 13. Słupsk – Stowarzyszenie Aktywne Pomorze: pomorze.eco.pl
 14. Szczecin – Rowerowy Szczecin: www.rowerowy.szczecin.pl
 15. Toruń – Stowarzyszenie Rowerowy Toruń: www.rowerowytorun.com.pl
 16. Wałbrzych - Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych: www.rowerowywalbrzych.pl
 17. Warszawa – Zielone Mazowsze: www.zm.org.pl
 18. Wrocław – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa: www.rowerowy.wroclaw.pl


Koordynacja działań sieci

 • Stowarzyszenie Miasta dla rowerów
  KRS: 0000376302
  NIP: 897-177-68-94
  ul. Białoskórnicza 26
  50-134 Wrocław
  tel./fax: 71.3241741
  email:info(at)miastadlarowerow.pl
  numer konta: 87 2030 0045 1110 00000239 3760
  Zarząd: Joanna Bylińska, Cezary Grochowski, Marcin Hyła (prezes), Rafał
  Muszczynko.
 • Koordynator projektów sieciowych "Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru" oraz "Rowerowe Przyśpieszenie": Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
  ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
  tel./ fax. 71.3241741
 
lista pozostałych artykułów w dziale sieć MdR : > o nas
 1. O nas
 2. kontakt
login
logos