Porady prawne
17 września 2012

mala fotka

Zdarzają się sytuacje, w których rowerzysta musi stanąć twarz w twarz z policją czy – szerzej – organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Często są to sytuacje bardzo nerwowe, kiedy pod wpływem stresu można podjąć decyzje o dużym znaczeniu prawnym. Dzieje się tak w przypadku zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji) ale może się zdarzyć także podczas rutynowej kontroli drogowej.

Kilka prostych porad może ułatwić życie:

 • W stosunku do policji lub innych uprawnionych służb (straż miejska, straż graniczna) zawsze bądź uprzejmy, nie podnoś głosu i pod żadnym pozorem nie używaj wulgarnych słów ani tym bardziej przemocy fizycznej. Znieważenie i naruszenie nietykalności fizycznej funkcjonariusza to przestępstwa, które mogą z całkiem błahej (choć może denerwującej) sytuacji doprowadzić Cię do statusu osoby zatrzymanej a następnie – skazanej.
   
 • W sytuacjach oczywistych (brak oświetlenia, ewidentne przekroczenie przepisów ruchu – przejazd na czerwonym świetle, nieustąpienie pierwszeństwa itp.) wyraź skruchę i zaproponuj udzielenie Tobie pouczenia zamiast mandatu. Jednak jeśli policja lub inna uprawniona służba jest nieugięta i akceptujesz proponowaną wysokość grzywny – przyjmij mandat.
   
 • Pamiętaj, że przyjęty mandat jest prawomocny i nie można się od niego odwołać. Jeśli zatem potrzebujesz czasu do namysłu albo uważasz wysokość grzywny za wygórowaną - nie przyjmuj mandatu natychmiast. Zawsze możesz w ciągu 14 dni od "schwytania na gorącym uczynku" udać się na policję (albo do innej służby prowadzącej sprawę) i dopiero wtedy przyjąć mandat.
   
 • W sytuacjach nieoczywistych (np. jazda po jezdni jeśli obok jest droga dla rowerów, jazda obok innego rowerzysty, jazda z migającą przednią lampką do 8 października 2012 roku) a także w sytuacji kolizji drogowej odmów przyjęcia mandatu i natychmiast (najpóźniej następnego dnia!) skontaktuj się z prawnikiem.
   
 • Zgodnie art 1. ustawy Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 46 poz. 275 ze zm.) „odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany.” Oprócz samego statusu „czynu zabronionego”, musi wystąpić element „społecznej szkodliwości”, podlegający ocenie sądu. Z tego powodu warto nie przyjmować mandatu w sytuacjach nieoczywistych. Dalsze postępowanie wymaga jednak bezwględnie kontaktu z prawnikiem.
   
 • Jeśli jednak przyjąłeś mandat, natychmiast sprawdź podstawę prawną jego wystawienia i w razie wątpliwości najpóźniej następnego dnia skontaktuj się z prawnikiem lub lokalną organizacją rowerową. W wyjątkowych przypadkach (gdyby okazało się, że grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, np. jazda po jezdni kiedy droga dla rowerów znajduje sie po lewej, przeciwnej do kierunku Twojego ruchu stronie) istnieje możliwość uchylenia prawomocnego mandatu. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpić należy w terminie 7 dni do sądu rejonowego właściwego ze względu ma miejsce wystawienia mandatu.
   
 • W przypadku kontroli trzeźwości i niekorzystnego dla Ciebie wyniku możesz zażądać badania krwi. Jeśli np. wypiłeś godzinę przed kontrolą butelkę piwa, to stężenie alkoholu powinno spadać i badanie krwi wykonane w specjalistycznym laboratorium, do którego zostaniesz dowieziony może wykazać stężenie odpowiadające wykroczeniu (stężenie do 0,5 promila alkoholu we krwi) a nie przestępstwu, co jest ogromną różnicą. Jeśli jednak wiesz, że przesadziłeś – jedyne, co możesz zrobić rozsądnego, to być grzeczny. Jeśli byłeś trzeźwy (do 0,2 promila alkoholu we krwi) – zażądaj protokołu z badania trzeźwości. To Twoje prawo, a taka pamiątka może się przydać. Więcej porad w zakresie skutków prawnych kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu i postępowania w tym zakresie - tutaj. UWAGA: od 9 listopada 2013 roku kierowanie rowerem zarówno "po spożyciu" (od 0,2 do 0,5 promila) jak i pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila) jest tylko wykroczeniem - więcej o tym tutaj, niemniej im niższa zawartość alkoholu we krwi, tym korzystniejszego wyroku można oczekiwać.
   
 • Przed podpisaniem protokołu przeczytaj go dokładnie. Wiele spraw na pozór drobnych może mieć ogromne znaczenie. Jeśli np. prowadziłeś rower (w sensie: pchałeś go, ciągnąłeś a nie jechałeś na nim i nie kierowałeś nim), to domagaj się grzecznie i stanowczo, aby w protokole zostało wpisane przynajmniej Twoje stanowisko - że rower był przez ciebie pchany a nie kierowany (np. "obwiniony twierdzi, że rower pchał, a nie kierował nim").
   
 • W każdej sytuacji powinieneś mieć co najmniej jednego (!) świadka. Jeśli ktoś nieznajomy był świadkiem zdarzenia (kolizji, wypadku) w którym brałeś udział – koniecznie weź od niego/nich numery telefonów komórkowych oraz imię i nazwisko (oddzwoń na miejscu, żeby sprawdzić czy poprawnie je zapisałeś w telefonie!). Koniecznie staraj się brać namiary od więcej niż jednej osoby i weryfikuj te namiary na miejscu.

Więcej praktycznych informacji:

co w poradniku:
 1. Porady rowerowe
 2. Jak jeździć rowerem
 3. Savoir vivre na drodze
 4. Jaki rower
 5. Jak ubrać się na rower
 6. Jak jeździć w deszczu
 7. Rowerem w zimie
 8. Jak chronić się przed kradzieżą roweru
 9. Rower jak członek rodziny, czyli jak żyć i mieszkać razem
 10. Porady prawne
lista pozostałych artykułów w dziale poradnik > dla rowerzystów : > rodz. 1
 1. Porady rowerowe
 2. Jak jeździć rowerem
 3. Savoir vivre na drodze
 4. Jaki rower
 5. Jak ubrać się na rower
 6. Jak jeździć w deszczu
 7. Rowerem w zimie
 8. Jak chronić się przed kradzieżą roweru
 9. Rower jak członek rodziny, czyli jak żyć i mieszkać razem
 10. Porady prawne
login
logos