Relacja z IV Ogólnopolskiego Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
25 stycznia 2016

W dniach 21-22 stycznia br. pod hasłem „Najlepsze praktyki wdrażania polityki rowerowej w Polsce i w Europie” odbył się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Rozwoju Ruchu (IV edycja). Wydarzenie okazało się dużym sukcesem. Przygotowany przez organizatorów program przyciągnął rekordową ilość uczestników.

W pierwszym dniu Kongresu wzięła udział rekordowa liczba 134 uczestników. Byli wśród nich przede wszystkim przedstawiciele samorządów miejskich z całej Polski, a także działacze organizacji pozarządowych i spora grupa przedstawicieli lokalnych, warszawskich instytucji. Nowością była duża liczba przedstawicieli samorządów miast małej i średniej wielkości, gdyż zwykle w takich wydarzeniach brali udział głównie przedstawiciele największych miast, gdzie tradycyjnie było największe zainteresowanie tematyką ruchu rowerowego.
Pewnym zawodem była wyjątkowo słaba reprezentacja na Kongresie urzędników szczebla państwowego oraz polityków. Nie było wśród uczestników, żadnego reprezentanta Parlamentarnej Grupy Rowerowej, mimo, że część z nich zasiada po ostatnich wyborach dalej w ławach sejmowych.

Warto nadmienić, że sukces w postaci rekordowej liczby uczestników udało się uzyskać mimo, że inaczej niż to miało miejsce w poprzednich edycjach Kongresu gospodarzem imprezy były wyłącznie organizacje pozarządowe. Wydarzenie nie miało tym razem partnera w postaci żadnej ważnej instytucji państwowej jak ministerstwo czy Parlament RP (i nie odbywało się, jak w przeszłości, na terenie którejś z państwowych instytucji, tylko w miejscu neutralnym).

Kongres rozpoczęła prezentacja przedstawiciela Miasta Warszawy – Mikołaj Pieńkos pokazał w swoim wystąpieniu proces dynamicznych zmian w polityce rowerowej miasta, która właśnie po latach stagnacji znajduje się w fazie dużego przyśpieszenia.

Drugie wystąpienie dotyczyło aktualnej kondycji polityk rowerowych w polskich miast. Zgromadzeni mogli zapoznać się z najważniejszymi wnioskami ze szczegółowej analizy sytuacji ruchu rowerowego w 10 dużych polskich miastach. Cezary  Grochowski - autor analizy wskazał czynniki decydujące o sukcesie niektórych lokalnych polityk rowerowych i słabości innych, a także omówił najważniejsze bariery w rozwoju ruchu rowerowego. Przedstawiony został też, wypracowany w trakcie badania, uniwersalny model optymalizacji polityki rowerowej. W prezentacji pojawił się również ranking miast podsumowujący zaawansowanie rozwoju ruchu rowerowego, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, że dane dostępne obecnie w polskich miastach mają umiarkowaną wiarygodność i należy je traktować z dużą ostrożnością. Brak solidnych danych potrzebnych do racjonalnego zarządzania polityką rowerową był jednym z ważnych wniosków płynących z przeprowadzonych badań i raportu podsumowującego.

W kolejnych wystąpieniach prezentowane były studia konkretnych przypadków mogących służyć jako przykłady dobrej praktyki. Był to zarówno przykłady konkretnych wdrożeń technicznych z różnych miast - najciekawszych i najbardziej nowatorskich jakie zrealizowano w ostatnich kilku latach w kraju (w prezentacji Miłosz Tatary ze stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów), jak i przykłady dotyczące dobrego zarządzania polityką na poziomie miasta.

Bardzo istotna była też prezentacja Jakuba Szymczaka dotycząca Poznania, w której przedstawiony został, niedawno zakończony tam, proces audytu polityk rowerowej metodą BYPAD, która jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i rozpowszechnioną w Unii Europejskiej metodą optymalizacji polityki rowerowej (w Polsce, korzystało z niej do tej pory tylko kilka miast, w tym w 2009 roku Gdańsk, który dziś uznawany jest za jednego z absolutnych liderów ruchu rowerowego w kraju). Przypadek poznańskiego BYPAD-u pokazał, jak dzięki tej sprawdzonej metodzie, obecny w mieście konflikt pomiędzy lokalnymi rowerzystami a urzędem, zamienić w krótkim czasie w partnerską, efektywną - bo zakończoną wspólnym, kompromisowym planem działań - współpracę.

Wanda Nowatorska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiła jedną z najbardziej zaawansowanych wojewódzkich polityk rowerowych jaką wypracowało Pomorze Zachodnie, w ramach której na terenie województwa przy pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego powstawać będą wysokiej jakości turystyczne trasy rowerowe.

Drugi blok wystąpień dotyczył dobrej praktyki z zagranicy.

Jednym z tematów była, przestawiona przez cenionego w Polsce i zagranicą eksperta dr. Michała Beima kwestia autostrad rowerowych jako efektywnego narzędzia stymulacji rozwoju ruchu rowerowego w miastach państw Unii Europejskiej.

W swoich wystąpieniach goście z Francji opowiadali, wskazując dużą liczbę ciekawych przykładów, o rowerowych osiągnięciach miast francuskich, a także o pozytywnych efektach jakie przyniosła i wciąż przynosi współpraca pomiędzy tamtejszymi samorządami miejskimi w ramach Klubu Rowerowych Miast.

Temat współpracy miast zaprezentowany przez francuskich gości Kongresu stał się też ważnym elementem kończącej pierwszy dzień wydarzenia dyskusji na temat najważniejszych wyzwań w polityce rowerowej. Strukturalna współpraca samorządów wyłoniła się w dyskusji jako potencjalna odpowiedź na obecną sytuację w Polsce, która jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który nie ma krajowej polityki rowerowej. Współpraca samorządów i wymiana doświadczeń może do pewnego stopnia zniwelować brak jakichkolwiek mechanizmów wparcia rozwoju ruchu rowerowego z poziomu centralnego dla samorządów, a także uruchomić mechanizmy stymulujące rozwój polskiego know-how w tym zakresie, którego również obecnie prawie nie ma (rowerowe know-how jest samorządom absolutnie niezbędne i panuje w tej dziedzinie ogromny deficyt).

Mimo typowo zimowej aury kilkudziesięciu uczestników, po obradach, wzięło jeszcze udział w przygotowanym przez Urząd Miasta Warszawy i firmę Nextbike przejeździe rowerowym prezentującym najnowsze lokalne rozwiązania  infrastrukturalne.

W drugim dniu skoncentrowano się na szczegółowym omówieniu efektów ostatniej nowelizacji prawa regulującego powstawanie infrastruktury rowerowej. Temat, chociaż miał charakter mocno branżowym, również znalazł bardzo duże audytorium. Zdecydowało o tym jego ogromne znaczenie praktyczne. Nowelizacja rozporządzeń stworzyła bowiem dla samorządów cały szereg nowych możliwości w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych dla rowerzystów. Prowadzącymi byli uznani w Polsce eksperci w temacie infrastruktury rowerowej: Daniel Chojnacki – oficer rowerowy z Urząd Miasta Wrocławia oraz Marcin Hyła - główny konsultant ostatniej nowelizacji ze strony pozarządowej, reprezentujący ogólnopolską sieć organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów. Po prezentacjach kontynuowana była dyskusja zapoczątkowana pierwszego dnia Kongresu.

Trzeciego dnia odbyło się spotkanie przeznaczone dla przybyłych na Kongres działaczy organizacji rowerowych, na którym dokonano ewaluacji prowadzonych przez nich w przeciągu minionego roku działań oraz opracowywane były założenia do strategii dalszych działań w kontekście nowej sytuacji politycznej w kraju.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się merytorycznym dorobkiem wydarzenia, który znajduje się poniżej.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Prezentacje z IV Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

 1. Mikołaj Pieńkos (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie) - Polityka rowerowa Warszawy – wdrożenia rowerowe i plany po nowelizacji rozporządzeń
 2. Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) - Porównanie polityk rowerowy miast Polski na podstawie społecznych raportów wykonanych przez organizacje rowerowe
 3. Miłosz Tatara (Kraków Miastem Rowerów) - Przegląd dobrych praktyk w zakresie rowerowych rozwiązań infrastrukturalnych
 4. Jakub Szymczak (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) - Rekomendacje w zakresie zarządzania polityką rowerową na przykładzie audytu rowerowego (BYPAD) Poznania
 5. Wanda Nowotarska (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) - Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza – wdrożenia i plany
 6. Bernadette Caillard-Humeau (Francuskie Stowarzyszenie Klub Miast Rowerowych, FUB) - Współpraca samorządów na rzecz rozwoju ruchu rowerowego we Francji – przykłady wdrożenia z miasta Angers
 7. Dr Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Autostrady rowerowe jako narzędzia rozwoju ruchu rowerowego w aglomeracjach
 8. Olivier Schneider (FUB, Francja) - Przegląd najlepszych praktyk w zakresie wdrażania polityki rowerowej w miastach francuskich
 9. Daniel Chojnacki (Urząd Miejski Wrocławia) - Infrastruktura rowerowa w centrum Wrocławia i najważniejsze bariery prawne we wdrażaniu wzorcowych rozwiązań
 10. Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) - Praktyczne możliwości wynikające z pro rowerowej zmiany rozporządzeń z dnia 7 września 2015 r. - szczegółowe omówienie zmian na przykładach (w tym m.in. wdrożenia z Krakowa)
 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Rower ma 200 lat
 2. Nowe wytyczne dla infrastruktury rowerowej i pieszej GDDKiA
 3. Zimowe utrzymanie infrastruktury rowerowej
 4. Rowerowe podsumowanie roku
 5. Deskorolki i elektryczne hulajnogi na drogi dla rowerów?
 6. Test pierwszego odcinka trasy VeloDunajec
 7. Dlaczego sieć tras rowerowych należy budować szybko?
 8. Medialne zamieszanie z przepisami?
 9. Będzie nowelizacja kolejnych rozporządzeń?
 10. Relacja z IV Ogólnopolskiego Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 11. IV Kongres Rowoju Ruchu Rowerowego
 12. Rowerem w nowy, 2016 rok
login
logos