Będzie nowelizacja kolejnych rozporządzeń?
29 stycznia 2016

mala fotka

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430) oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (D.U.2000.63.735). W obu nowelizacjach pojawia się wiele zapisów, mających zasadniczy wpływ na projektowanie infrastruktury rowerowej.

W piątek, 29.01.2016 roku stowarzyszenie Miasta dla Rowerów przekazało do ministerstwa uwagi i propozycje do obu rozporządzeń (uwagi można zgłaszać do niedzieli, 31.01.2016 roku pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w plikach na stronie rządowego centrum legislacji, patrz linki na samym dole tekstu).

Uwag i wątpliwości mamy bardzo dużo. W publicystycznym skrócie najważniejsze nasze uwagi dotyczą następujących problemów:

 1. Terminologia używana w obu rozporządzeniach. W tej chwili nazewnictwo infrastruktury rowerowej w przepisach jest zagmatwane. W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD) i rozporządzeniach wykonawczych do niej mamy "drogę dla rowerów", "drogę dla rowerów i pieszych" oraz "pas ruchu dla rowerów". W ustawie o drogach publicznych niedawno pojawiło się pojęcie "droga rowerowa", która oznaczać może zarówno (!) drogę dla rowerów jak i drogę dla rowerów i pieszych w rozumieniu ustawy PoRD. Zaś w nowelizowanych rozporządzeniach funkcjonuje pojęcie "ścieżki rowerowej" (oznaczającej drogę dla rowerów oraz pas ruchu dla rowerów w rozumieniu ustawy PoRD) a teraz pojawia się termin "ścieżka pieszo-rowerowa" który należy rozumieć jako drogę dla rowerów i pieszych w rozumieniu ustawy PoRD. Niespójność i niejednoznaczność terminologii może z jednej strony śmieszyć, ale może też mieć złe skutki dla sprawozdawczości oraz pogłębionych analiz wypadków drogowych i wypadkowości w skali kraju. Utrudnione będzie bowiem na przykład wiarygodne ustalenie korelacji zdarzeń z infrastrukturą rowerową, albo konieczne będzie żmudne weryfikowanie każdego przypadku (np. czy zdarzył się na jezdni - na pasie ruchu dla rowerów - czy poza jezdnią, na drodze dla rowerów, w obu przypadkach będzie to "ścieżka rowerowa").
   
 2. Brak odniesienia do wielu zidentyfikowanych problemów infrastruktury rowerowej wynikających z niedostatków obowiązujących przepisów. Należą do nich np. złej jakości nawierzchnia dróg dla rowerów czy częsty brak powiązania dróg dla rowerów z jezdniami, na których ruch rowerów jest dopuszczony (przysłowiowa niemożność wjechania na drogę dla rowerów czy zjechania z niej w pożądanym kierunku) a także nieodpowiednia skrajnia (wolne miejsce obok krawędzi drogi dla rowerów), szczególnie na łukach poziomych (zakrętach) po ich stronie wewnętrznej, gdzie rowerzysta pochyla się równoważąc siłę odśrodkową.
   
 3. Zbyt sztywne określenie promieni łuków poziomych dróg dla rowerów. O ile poważną wadą obecnych przepisów jest brak jakichkolwiek wartości promieni tych łuków, o tyle rozporządzenie powinno wskazywać minimalne wartości promieni. Powinno też jednoznacznie wskazać, że odnoszą się one do wewnętrznej krawędzi i konkretnych sytuacji projektowych. Nie powinno wskazywać, że - jak to jest sformułowane - "należy dążyć do promieni wynoszących 20 m". Nie ma to żadnego uzasadnienia, zwłaszcza jeśli warunki terenowe pozwalają na bardziej korzystny promień, np. 50 czy 100 m.
   
 4. Zbyt sztywne określenie przekrojów poprzecznych (szerokości) i sposobów oddzielenia infrastruktury rowerowej od innej części drogi. Co gorsza, niektóre błędne zapisy będą powodowały zalewanie infrastruktury rowerowej wodą deszczową. Inne - uniemożliwią lub utrudnią w niektórych sytuacjach dostęp do drogi dla rowerów z przeciwnej strony jezdni. Proponujemy konkretne zapisy naprawiające te błędy.
   
 5. Bardzo niebezpieczne dopuszczenie zbyt dużych pochyleń podłużnych infrastruktury rowerowej, które wynoszą 6% a w przypadku pochylni nawet 8% czy w niektórych przypadkach aż 10%. Są to wartości niedopuszczalne: wielu rowerzystów przy tak stromym przebiegu będzie zmuszonych pchać rower pod górę. Z kolei rowerzyści jadący z góry będą rozwijać nadmierne prędkości.
   
 6. Niewłaściwe zapisy dotyczące obiektów inżynierskich (czyli mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli itp.). Tu zapisy muszą być bardzo precyzyjne i muszą uwzględniać podstawowe parametry rowerów (w tym wielośladowych) takie jak ich szerokość, długość czy promień skrętu. Jest to niezbędne, ponieważ obiekty inżynierskie - inaczej niż pozostała infrastruktura drogowa - są ograniczone ścianami, murami oporowymi, barierami i balustradami. Elementy te fizycznie ograniczają pole manewru rowerzysty. Nieuwzględnienie promienia skrętu dostępnych na rynku rowerów może powodować ich klinowanie na łuku między ścianami tunelu czy balustradami kładki. Muszą też uwzględniać ergonomię. Na przykład istotne jest dopuszczenie pochylni spiralnych (ślimakowych) i zapis wymuszający, aby pochylnie dla rowerów miały co do zasady bieg w lewo w dół. W obowiązującym w Polsce ruchu prawostronnym powiększa to promień skrętu szybko jadących w dół rowerzystów i minimalizuje ryzyko ich zderzenia z rowerzystami jadącymi pod górę.

Szczegółowe uwagi znajdują się w dokumentach poniżej:

 • Pismo przewodnie dostępne jest tutaj (plik .pdf)
 • Załącznik nr 1 (uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, plik .pdf)
 • Załącznik nr 2 (uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, plik .pdf)
 • Załącznik nr 3 (uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie naniesione na oryginalny plik .doc)
 • Załącznik nr 4 (uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie naniesione na oryginalny plik .doc)
 • Załącznik nr 5 (wstępny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie opracowany przez Miasta dla Rowerów w 2013 roku, plik .pdf)

Duże dotychczasowe zmiany przepisów dotyczących rowerzystów w ostatnich latach podsumowaliśmy tutaj.  O przepisach dotyczących warunków technicznych dróg pisaliśmy tutaj.

Projekty nowelizacji obu rozporządzeń (cały proces legislacyjny) są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji tutaj:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280505 (drogi publiczne)
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280506 (obiekty inżynierskie)

Marcin Hyła

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Rower ma 200 lat
 2. Nowe wytyczne dla infrastruktury rowerowej i pieszej GDDKiA
 3. Zimowe utrzymanie infrastruktury rowerowej
 4. Rowerowe podsumowanie roku
 5. Deskorolki i elektryczne hulajnogi na drogi dla rowerów?
 6. Test pierwszego odcinka trasy VeloDunajec
 7. Dlaczego sieć tras rowerowych należy budować szybko?
 8. Medialne zamieszanie z przepisami?
 9. Będzie nowelizacja kolejnych rozporządzeń?
 10. Relacja z IV Ogólnopolskiego Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 11. IV Kongres Rowoju Ruchu Rowerowego
 12. Rowerem w nowy, 2016 rok
login
logos